Ремонт за над 1 млн. лв. предстои в Механото в Дупница

Училището ще бъде санирано, ще бъде обновен покривът, ще се монтира асансьор

Юлияна КОЛЧАКОВА

Мащабен ремонт предстои в ПГ „Акад. С. П. Корольов”

/т. нар. Механо/ в Дупница, съобщиха от учебното заведение. Ще бъде ремонтиран покривът, всички помещения в учебния корпус, където неизползваеми помещения ще се преустроят в модерни работилници. Ще бъде монтиран и асансьор. Ще се осигури и техника. Строително-ремонтните дейности ще извърши „Булплан Инвест” ООД –Кюстендил. Очаква се ремонтът да започне през м. март, стига да са подходящи климатичните условия. Ремонтните дейности ще се осъществят благодарение на спечелен от училището проект по европейска програма на стойност над 1 млн. лв.

„Преди 5 г. училището кандидатства по ОП „Региони в растеж” и беше одобрено. Впоследствие имаше забавяне, включително и заради извънредното положение миналата година. На този етап всички проекти са изготвени, минали са през всички видове контрол и предстои голям ремонт за над 1 млн. лв., като се започне от покрива. Покривът е в изключително тежко състояние, тече. Ще се извърши саниране, ремонт на коридорите, основен ремонт на тоалетните – с подмяна на В и К и електроинсталация, пребоядисване на кабинетите и класните стаи, смяна на подовите настилки с ламинати, пожароизвестяване. Ще имаме ремонт и на покрива физкултурния салон, както и саниране. Съобразно изискванията на Европейския съюз ще бъде монтиран и панорамен асансьор. Ще бъдат приспособени тоалетни за лица с увреждания на всички етажи. Включили сме и обогатяване на материално-техническата база. Имаме заявени и одобрени компютри, таблети, мултимедии. Изцяло ще преоборудваме две нови работилници за специалността „Машини и съоръжения в химическата и хранително-вкусовата промишленост. Те ще бъдат монтирани в неизползвани стаи в учебния корпус. Тъй като корпусът е достатъчно голям и там е по-топло, по уютно в сравнение със сгради, където нямаме възможност да направим ремонт. Целта ми е да се възползваме от ремонта и от тези свободни помещения. За тях са заявени нови шлосерски маси, менгемета. Старите работилници няма да се използват”, обясни директорът Елена Костадинова.

Очакванията в Механото са, че наесен ще се радват на напълно обновена база. Надявам се от 15 септември за започнем в съвсем нормална обстановка, отговаряща на изискванията на 21 век, и средата да бъде приятна за нас и най-вече за учениците. Ремонтът ще започне може би през м. март, ако не възникнат някакви пречки. Ще се работи поетапно. Докато се ремонтират третият и четвъртият етаж, ще се ползват първият и вторият етаж. Изпълнител е кюстендилската фирма „Булплан Инвест”. Тя е избрана от Министерството на образованието и науката след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. Отдавна чакаме този ремонт. За нашата област е одобрено само нашето училище и Професионалната гимназия по икономика, но там ще бъде направен по-скоро козметичен ремонт за около 300- 400 000 лв. Взето е предвид това, че сградата е по-нова”, допълни Костадинова.