Тече ремонтът и на сградата на кметството в село Рельово, събощиха от община Самоков. Ремонтът се извършва по проект “Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Горни и Долни Окол, Шипочане, и Гуцал.

Община Самоков спечели проект, който се финансира по Оперативна програма “Развитие на селските райони”.

На сградата се подменя дограмата, ремонтира се фасадата чрез поставяне на топлоизолация. Прави се и ремонт на покрива.