27.09.2021 г. – СОФИЯ – Неотложни ремонтни работи по въздушна линия 110 kV „Беласица“, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), налагат временна промяна на схемата на електрозахранване на населени места в община Петрич. За периода от 05 до 13 октомври 2021 г. са възможни смущения на електрозахранването в района:

На 05.10.2021 г. прекъсвания на електрозахранването може да настъпят в селата Рупите, Генерал Тодоров, Марикостиново, Марино поле, Чучулигово, Долно Спанчево, Кулата, Кавракирово, Михнево, Кърналово, Старчево, Рибник, Богородица, Дреново, Яково и Промишлената зона на гр. Петрич на изхода за гр. София.

На 07.10.2021 г. са възможни смущения на електрозахранването в селата Първомай, Чуричени, Куково, Драгуш, Мендово, Долна Рибница и Право бърдо.

На 12 и 13.10.2021 г. може да настъпят прекъсвания на електрозахранването в селата Струмешница и Самуилова крепост.