Зам.- кметовете на община Разлог Гюров и Колчева-Фарфарова, кметът на село Годлево Алуминова и отец Димитър дадоха началото на реставрацията на църква „Успение Богородично“ в село Годлево.


Част от ремонтните дейностите включват цялостно вътрешно и частично външно освежаване на фасадата на храма. В плана се предвижда реставрация на иконостас, икони и дървена обшивка, полагане на бял мрамор по подовата част, вътрешна и външна мазилка, хидроизолация и др. Освен подмяната на покривна част, външната визията на църквата ще бъде допълнена от новоизграден навес, подпорна стена, подравнено и озеленено дворно място.