Sunday, July 14, 2024
HomeРегионРазлогРешения в полза на детско-юношеския и масов спорт в община Разлог

Решения в полза на детско-юношеския и масов спорт в община Разлог

Община Разлог внесе за разглеждане от Общински съвет-Разлог предложение за приемане “Списък на спортни имоти и туристически обекти- общинска собственост”, с цел развитие на масовия спорт и ангажирането на децата към физическа активност.

Чрез утвърждаване на списъка на общинските обекти, с които институцията може да се разпорежда, по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта, Община Разлог ще даде възможност за ползване на спортни терени за волейбол, футбол, тенис, баскетбол, хандбал, ски и плуване.

В списъка са включени Спортна зала “Септември”, Спортен комплекс – футболен стадион “Септември”, Ски-писта “Кулиното”, плувен басейн на улица “Любен Каравелов”, многофункционалните спортни площадки в град Разлог на улица “Христо Ботев”, улица “Крапа”, улица “Възраждане” и улица “Черна река”, затревените футболни терени в село Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище и Елешница, общежитие-хотел – Туристическа спалня “Перун”, както и новата и стара – туристически хижи “Яворов”.

Общински съвет-Разлог следва да разгледа и предложенията на инж. Венцислав Гърменов – кмет на община Разлог, за безвъзмездно право на ползване на общинските спортните обекти – Спортна зала “Септември”, Спортен комплекс – футболен стадион “Септември”, Ски-писта “Кулиното” и плувния басейн в СУ “Братя Каназиреви”, от сдружения, регистрирани на територията на община Разлог, с дейност свързана с развитие и популяризиране на детско-юношеския и масов спорт.

Внесените проекто-решения за ползване на обекти, с цел тренировъчна и състезателна дейност, са изготвени на база постъпили заявления от Волейболен клуб “Пирин” Разлог, Футболен клуб “Пирин” 1941 Разлог, Плувен клуб “Перун”  и Ски- клуб “Разлог”, съгласно “Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове, туристически дружества, спортни дружества, спортни дейности и условията и реда за използване на спортни обекти-общинска собственост в община Разлог”.

RELATED ARTICLES

Most Popular