Глоба от 1000 до 20 хил. лева ще бъде наложена за незаконната сеч на дървета в района на къмпинг „Градина“. От Регионалната екоинспекция в Бургас са установили, че изсечените и повалени дървета са в частен имот и попадат в две защитени зони по „Натура 2000“.

Дружеството, собственик на имота на к-г „Градина“, е поискало извършването на сеч още преди една година, но от РИОСВ са прекратили процедурата поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. В края на миналата седмица в социалните мрежи се появиха снимки на изсечените дървета в имота, които са от вида черен бор. Изсичането е незаконно, а извършителят ще бъде санкциониран, каза директорът на екоинспекцията Детелина Иванова:
“Невинаги собственикът е и извършител, следователно трябва да сме сигурни кой е извършил тази сеч. Ако бъде потвърдено с доказателства, ще наложим и санкцията.”

Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира и започна проверка по случая, която трябва да приключи в тридневен срок.

В социалните мрежи сигнализира в неделя Мария Вълева, като публикува видео и снимков материал. На незаконната сеч се натъква в края на януари:

“Направо покъртителна гледка. Сигнализирах и в други медии. Тежка техника на мястото нямаше, но следи от такава имаше. Ясно си личи, че дърветата са унищожени не от природно бедствие, а от човешка дейност.”

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев коментира за БНР-Бургас случилото се така:
“Мен ме сезираха медии. Пратих екип на място, кметът на Черноморец също беше на проверката. Това, което ми казаха, е, че дърветата са изкоренени, става дума за 5-6 дървета, те са нарязани. Имотът е частен, но всичко това трябва да става регламентирано”, каза Янакиев.

В нарушение на Закона за биологичното разнообразие е извършената сеч на територията на къмпинг „Градина“, общ. Созопол. Това показва проверка на РИОСВ – Бургас. От там уточняват, че дърветата са в терен, частна собственост на юридическо лице. Те не попадат в границите на защитена територия, но са в две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Точно преди година дружеството е заявило намерението си за извършване на сеч, като е внесло горскостопанска програма. Тази процедура обаче е била отменена поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Решението не е обжалвано, влязло е в сила и става задължително за спазване от собственика и всички контролни органи.

За извършената сеч на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка. От РИОСВ-Бургас уточняват, че към момента е известен собственикът на имотите, но не е известен извършителят на нарушението. Затова и ще се обърнат за съдействие към полицията и Изпълнителната агенция по горите. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.

За отсичане на дървета без редовен документ виновникът се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

Припомняме, че Мария Вълева от Плевен разпространи в социалните мрежи видео и снимки как се осъществява сеч на територията на къмпинг „Градина“./БНР