РОБЕРТ КУЖЕЛА Е НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЗАВОДА НА ТЕВА В ДУПНИЦА

От 1 септември 2023 г. Робърт Кужела е новият изпълнителен директор на завода на Тева в Дупница.В новата си роля той ръководи и завода на Тева в Троян.

Робърт се присъединява къмTeва през 2020 г. като изпълнителен директор на завода на компанията в град Опава, Чехия.

Преди Тева, Робърт е заемал различни позиции с нарастваща отговорност в големи мултинационални компании за фармацевтични продукти, медицински изделия, бързо оборотни потребителски стоки (FMCG) и частни капиталови компании.

Той има богат опит в областта на производството и веригата зад оставки, включително опит в бизнес- процесите по трансформация и промени.

Робърт притежава магистърска степен по хранителни и биохимични технологии, както и MBA от Sheffield Hallam University.