Хората, родени след 31 декември 1959 година, ще могат да изберат дали еднократно, разсрочено или пожизнено да получат втората си пенсия. Това окончателно записа Народното събрание с промените в Кодекса за социално осигуряване.

До 2025 година лицата, които са се осигурявали допълнително в частен фонд, ще имат право до една година преди пенсионирането да прехвърлят натрупаните по партидата си пари в Националния осигурителен институт и така ще получават пенсия само от НОИ. Този период ще се увеличава плавно до 2038 година, когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране.

БСП изрази резерви по отношение на предвидения гратисен период.

Социалистите настояха да отпадне гратисният период, в който хората да решават дали да прехвърлят втората си пенсия. Това според Георги Гьоков може да ощети осигурените лица: „Пет години са прекалено голям срок и могат да настъпят какви ли не промени. Другото е лотария“. Председателят на социалната комисия от ДПС Хасан Адемов предупреди, че възможността  осигурените лица по всяко време да прехвърлят средствата си от индивидуалните си партиди в НОИ и обратно не отговаря на техните интереси: „Много по-важно е за тези, които плащат, в случая частните пенсионни фондове, да имат предвидимост. Трябва да бъдат гарантирани вноските на осигурените лица“. Разписаните три начина на получаване на втора пенсия – пожизнена, разсрочена или еднократно изплащане на партидата, са важни, тъй като от есента започва масово изплащане на средства на родените след 31 декември 1959 г., когато близо 17 000 жени ще получат пенсии от втория стълб.

Видовете плащания от втория стълб са няколко, като между тях само привидно има избор:

– пожизнената пенсия ще има три варианта – пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Периодът на гарантирано изплащане може да бъде от две до 10 години, по избор на осигуреното лице. Право на пожизнена пенсия имат хората, които имат в индивидуалната си партида достатъчно средства за отпускане на пенсия в размер поне 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от НОИ – 45 лв. за тази година;

– разсрочено плащане – когато човек няма достатъчно средства за пожизнена пенсия, но има в партидата си повече от трикратния размер на минималната пенсия от НОИ – т.е. над 900 лв. за тази година, той има право да ги получи разсрочено;

– еднократно плащане – когато в партидата на осигуреното лице има под три пъти минималната пенсия (под 900 лв.), то ще получи еднократно парите си при навършване на възраст за пенсиониране.

Размерът на пожизнената пенсия ще се определя според натрупаните в индивидуалната партида средства, допълнени при необходимост до брутния размер на преведените вноски, таблиците на НСИ за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, технически лихвен процент. Гарантираният й размер ще е равен на брутния размер на направените осигуровки./БНР, СЕГА