Допълнително обучение по български език на ромски деца започва в Кюстендил. Инициативата е на НЧ „Васил Левски 1965“ – Кюстендил в кв. “Изток”. За целта от културната институция ще наемат двама квалифицирани педагози и един образователен медиатор. Специалистите ще преминат специално обучение за работа с експериментална методология за възприемане на българския език чрез майчиния на децата. Председателят на читалището Петър Игов заяви, че до сега такъв подход не е използван в цялата Кюстендилска област и те се явяват като новатори.

Допълнителното обучение ще обхване над 20 деца, като учениците ще са в начален и прогимназиален етап. Те ще бъдат разделени на две групи според нивото на владеене и знанията им по български език.

„Вярваме, че преминалите обучението ще повишат качествените си показатели в училище. Отделно от това ще имат необходимите знания за успешно полагане на изпит за национално външно оценяване по български език и литература за 4-ти и 7-и клас“, категоричен е председателят на читалищното настоятелство Петър Игов.