Русенска фирма предлага да изгради нова площадка за рециклиране на кораби

Русенска фирма предлага да изгради нова площадка за рециклиране на речни кораби, информира БНТ. Преди да стане факт обаче, ще трябва да се изясни какви може да са пораженията върху околната среда и какви са подходящите технологии за безопасното оползотворяване на старите плавателни съдове. За речните кораби се прилагат правила, свързани с утилизирането на опасни материали. Петър Киров, главен секретар на ИА “Морска администрация”, подчертава, че трябва да се вземат внимателни мерки за опазване на околната среда. Според него тази дейност може да е икономически изгодна за развитието на даден регион. Според местните площадката за скрап ще даде възможност на специалисти от вече затворената корабостроителница в Русе да си намерят работа. По поречието на реката все още има излезли от употреба плавателни съдове. За тях специалистите уверяват, че са безопасни и непрекъснато се правят проверки на техническото им състояние.