Община Самоков чрез анкетни карти ще търси оценката на местните жители за обслужването в Центъра за информационно обслужване на граждани. От началото на тази седмица пред гишетата за обслужване на граждани са поставени таблети, на които има анкетни карти. Всеки гражданин, който желае може да попълни анкетата, като отговори на поставените въпроси. Анкетата съдържа пет въпроса и попълването й отнема не повече от минута. Отбелязват се съответните отговори на всеки въпрос, като нищо не се пише или попълва, като данни. Анкетата е анонимна. Поставените камери за видеонаблюдение са за да се следи за сигурността в сградата на общината и опазване на имуществото. Те не нарушават анонимността на анкетата. Целта на инициативата е чрез удобен и достъпен начин да се получава обратна връзка от гражданите към общинското ръководство за оценка на ползвателите на услугите за нивото на обслужване в администрацията.

Това не е първата инициатива, свързана с мониторинг сред гражданите за получаване на обратна връзка. Преди години бяха поставени кутии за мнения и препоръки. На сайта на общината също има анкета „Вашето мнение е важно за нас”, където също може да се даде оценка за работата на администрацията. Община Самоков се стреми да осигурява качествено обслужване на гражданите, както и да получава тяхното мнение и оценка. Това е важно, както и своевременно да бъдат отстраняване на пропуските, заявиха от кмета ма кабинета Владимир Георгиев.