Много малко от съвременния свят прилича на планетата ни преди 500 години. Само три процента от сушата е екологично недокосната и обитавана от пълната гама местни видове, предаде Ройтерс.

Новата оценка се основава на спътникови снимки и е много по-ниска от предишната, която беше от 20 до 40 процента незасегнати екосистеми на сушата. Учените са изследвали изчерпателно горските масиви и наличието на видове, за да разберат какво се случва под короните на дърветата. Терминът екосистема описва сложните отношения в естествена зона, които заедно поддържат балансирано разнообразие на живота. Ако бъдат загубени само един или два ключови вида, цялата система маже да се разпадне.

Днес девствени хабитата със същия брой представители на видовете като през 1500 г., са предимно в негостоприемните за хора райони, като Сахара, Гренландия, Северна Канада.

Други недокоснати хабитати са в области с изключително голям натист от обезлесяване и развитие, като части на Амазонския басейн в Латинска Америка. Авторите от Кембриджския университет изтъкват, че такива райони трябва да са приоритет за опазване. Само 11 процента от тях обаче сега са защитени. Някои специалисти оспорват тази крайно ниска оценка и обясняват, че тя може да се дължи на изключително тясното определение на непокътнати хабитати – с пълен набор от животни и растения от историческа гледна точка. Оспорват и призива да бъдат защитени девствените зони с довода, че пустините и замръзналите райони не изобилстват от видове.

Инициативата на ООН да бъдат защитени 30 процента от сушата и водата на планетата до 2030 г. , много повече от сегашните 17 процента, набира популярност от миналата година. Според някои природозащитници процентът би трябвало дори да е по-висок. Доклад на ООН от 2019 година стигна до извода, че един милион видове са застрашени от изчезване заради човешка дейност. Резултатите от изследването са публикувани в сп. “Frontiers in Forests and Global Change”./БТА