Сградата на Младежкия клуб в Ихтиман бе изцяло санирана. Освен че младежите могат да се похвалят с нова фасада на сградата, покривът също претърпя основен ремонт.

Младежкият клуб бе открит през 2017 година, а председател на младежката организация е Светослав Пашунов. Помещението разполага с две конферентни маси и столове и затова е подходящо да се провеждат много мероприятия както за най-малките жители на Ихтиман, така и за по-големите.

Помещението е необходимост за младежите, където да се събират, да разговарят, чисто човешки, да обменят идеи и изобщо да пребивават някъде в свободното си време. Провеждат се беседи с актуални теми, насърчаващи ги към здравословен и активен начин на живот, арт терапии и презентации.