Д-р Арбен Мименов

Нова социална програма стартира на 1 септември тази година в община Сатовча. Кметът д-р Арбен Мименов подписа споразумение с Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт за осигуряване и предоставяне на социалната услуга „Лична помощ”. Това ще позволи назначаването на асистенти да подпомагат деца и възрастни, които са със съответната степен на увреждане, при задоволяване на ежедневните им потребности от битов и социален характер.

Асистентите ще помагат на ползвателите на услугата да се обличат, да поддържат личната си хигиена и хигиената в дома си, ще им пазаруват, ще им готвят, ще ги придружават до болнично заведение. Заявления на кандидати за асистенти се приемат всеки ден в работно време в деловодството на община Сатовча. За асистенти не се допускат лица, които са поставени под запрещение или са осъждани за умишлено престъпление от общ характер./Кмета.бг