Дневен център “Блян” е с нов, реновиран облик. Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев сподели, че обновяването е част от дългосрочната стратегия на община Разлог за инвестиции в областта на социалните услуги на територията на общината. Усилията в последните години са насочени към осигуряването на достъпна среда, усъвършенстване на предлаганите услуги, финансово подпомагане. Дневният център вече 21 години предоставя комплексни услуги за стимулиране развитието на деца и младежи, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни потребности, организация на свободното време и други.