2 930 са седмокласниците в област Благоевград, които днес трябва да се явят на Национално външно оценяване по предмета Български език и литература за кандидатстване в професионалните и профилираните гимназии. Изпитът започва в 9 часа и ще се проведе в общо 86 училища, заяви Методи Попов, началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО Благоевград.

На Национално външно оценяване по български език и литература ще се явят и 2 682 ученици след 10 клас. Те са разпределени в 54 училища в област Благоевград. За десетокласниците изпитът започва в 8 часа. За правилното протичане на Националното външно оценяване са ангажирани около 2 хиляди квестори.