Учениците от 7 и 10 клас се явяват на Национално външно оценяване по математика.Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца. Изпитът продължава 90 мин.Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни.