Сензационно откритие бе направено в Самоков, съобщи д-р н. Росен Малчев – секретар на Асоциация „Онгъл“. Само седмица от началото на проучванията в Самоков експертите по стари текстове и филолози, заедно със студенти, които обичат науката и старините, имат откритие. „Откритието на археографската експедиция в Самоковска духовна околия е приписка на хаджи поп Алексия Маноилович от Самоков, 1778 г.“ – споделят Росен Малчев и доц. д-р н. Константин Рангочев. Следва и логичният въпрос: „Съименник на поп Алекси Велкович Попович, автор на втория препис на Паисиевата история (1771 г.), или пък самият той?!” В момента се провеждат юбилейните тридесети археографски, етноложки и изкуствоведски проучвания на Асоциация „Онгъл” в Самоков и самоковските села с подкрепата на община Самоков и местното Архиерейско наместничество. Те се извършват с разрешението на Софийска света митрополия. Както е известно, археографията включва описание на старопечатни книги, създадени до 1900 г. В началото на тази седмица секретарят на Асоциация „Онгъл“ Росен Малчев и доц. д-р Константин Рангочев обсъдиха с отец Михаил Колев – архиерейски наместник, в библиотеките на кои църкви да се проведе проучването. Освен археографските проучвания в момента вървят и етноложки на територията на Самоков, както и в селата от горното поречие на река Палакария – уточни Росен Малчев. Сред тях са Ярлово, Ковачевци и Алино. Търсят се потвърждения на стари сведения и попълване на информационни пропуски. И тази година гост-изследовател е Катерина Струганова от Руската академия за славяноведение.

Резултатите от проучванията ще бъдат публикувани и ще се докладват в Самоков по време на Царшишмановите дни на Асоциация „Онгъл“ през месец октомври.

Марияна Вучова