Сигнал в Якоруда: Получаваш “Топъл обяд” от общината срещу задължение да гласуваш за определена партия

Масово се издавали и документи с невярно съдържание, за да се пускат бюлетини в подвижна избирателна секция

Първи сигнал за контролиран вот и натиск върху избиратели е получен в Районната избирателна комисия в Благоевград. В него се твърди, че възрастни хора, получаващи социалната услуга „Топъл обяд“ в община Якоруда, са били убеждавани да гласуват за определена партия. Масово се издавали и документи с невярно съдържание, за да се гласува в подвижна избирателна секция, съобщи БНР.

Сигналът е подаден в РИК на 21 март от Айше Осман Хасан. В него са изложени твърдения за измама при организация на изборния процес от страна на общинската администрация в Якоруда и ясни индикации за контролиране на вота в полза на определена партия.

Посочва се още, че са подадени около 200 заявления за гласуване чрез ПСИК, предназначена за хора с увреждания,които са трудноподвижни,като масово в общината се издавали документи с невярно съдържание. Неправомерните, според подателката на сигнала, действия са били насочени и към гласоподаватели, включени в програмата „Топъл обяд“, които са били заплашвани от служители на общината, че, “услугата ще им бъде спряна”, ако не гласуват за посочената партия.

Със сигнала се иска да бъде направена проверка за действията на общинска администрация Якоруда и всички участници в издаването на фалшиви медицински документи на лица, които могат самостоятелно да се придвижват и нямат нужда да гласуват с придружител.

В отговора си, който е публикуван и на официалния сайт, Районната избирателна комисия в Благоевград посочва, че органът, компетентен да състави избирателните списъци, установява наличието на трайно увреждане на избирателя по два начина – служебно като вътрешна електронна административна услуга, или като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка е неуспeшна.

Тъй като РИК не може да установи верността или не на твърденията в сигнала, го оставя без разглеждане.