Синдикалната федерация на служителите от МВР (СФСМВР) разпространи съобщение до медиите във връзка със случая, при който бе констатирано, че полицейски служители от Сандански нарушават противоепидемичните мерки за събиране на групи в заведения. СФСМВР категорично не приема предопределянето чрез медийни изявления или следствие на публикации за налагане на дисциплинарни наказания „уволнение“ на служители от ОДМВР – гр. Сандански без събиране и установяване на доказателства за вина съгласно съответните нормативни разпоредби, както и това да се случи преди приключване на административно производство, се казва в изявлението. Според синдиката е безспорно, че при установяване на нарушение на заповед на здравния министър от служителите на МВР то следва те да понесат и съответната административна санкции. „Но много спорен остава въпросът за дисциплинарната отговорност, вида дисциплинарно наказание и най-вече спазване на нормативни разпоредби в този процес. Считаме, че в случая е налице предубеденост и предрешеност, като се акцентира на служебно положение и професия. Доказателство за това е публикация на сайта на МВР, в която се съдържа следният текст: “В хода на дисциплинарните производства ще бъдат събрани всички необходими доказателства за установяването и ще бъдат извършени всички процедурни действия по доказване на дисциплинарното нарушение, за което е предвидено налагането на дисциплинарно наказание уволнение“. Видно е, че по категоричен начин се посочват целта – да се докаже дисциплинарно нарушение, и то за което се налага дисциплинарно наказание „уволнение“ – но къде тогава остават разпоредбите на: – т. 100 от Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР: „Държавният служител има право на пълно, обективно и всестранно разследване в рамките на дисциплинарно производство и проверка“. – чл. 203, ал. 3 от ЗМВР: „Дисциплинарно разследващият орган е длъжен да извърши всички процедурни действия за пълно, обективно и всестранно разследване. При осъществяване на функциите си по дисциплинарното производство дисциплинарно разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.“ От всичко това се създава впечатление за самоцелно възмездие, което не води до благоприятни последствия нито за извършилите нарушението, нито за обществото, нито към останалите служители на МВР, нито за МВР като институция, призвана да защитава закона“, пише още в позицията. От синдикалната федерация припомнят, че подобни нарушения от страна и на представители на други професии, свързани с овладяване на пандемията, са станали достояние на широката общественост, без да се стига до крайни за ситуацията решения, каквото би било дисциплинарно наказание „уволнение“ на нарушилите правила служители на МВР. „Предизборната обстановка не би трябвало да е причина за силно емоционална и доста прибързана реакция, преди да е приключило съответното дисциплинарно производство, и то проведено при спазване на съответните разпоредби. Не бихме искали да мислим, че случаят е и удобен повод за изместване центъра на общественото внимание от други, доста по сериозни за МВР и държавата, проблеми“, се посочва още в изявлението на СФСМВР.

Във вторник пред полицията в Сандански беше планиран протест в защита на 4-мата полицаи, които са присъствали на купон в заведение в Попина лъка, в разрез с ограничителните мерки. Протестът бе иницииран от санданчанина Илия Георгиев чрез създадена в социалните мрежи група “Справедливост”.
“В условията на пандемия и световна икономическа криза наши съграждани, нарушили заповед на здравния министър, предстои да бъдат уволнени от работа. Нека да изразим гражданска позиция в защита на полицаите”, апелира Илия Георгиев.