Tuesday, July 23, 2024
HomeНовиниБългарияСиндиците на КТБ пуснаха списък на некоректните длъжници, сред най-големите са: "ТЦ-ИМЕ"...

Синдиците на КТБ пуснаха списък на некоректните длъжници, сред най-големите са: “ТЦ-ИМЕ” АД, “Глас Индъстри” АД, “Партнер Лизинг” АД, “Алфа Кепитъл” АД

 

33-12-02-tsvetan-vasilevСиндиците на КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници, които имат непогасени задължения към банката по отпуснати банкови кредити. Въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, които КТБ е завела срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от длъжниците не погасяват своите задължения, съобщиха от банката.

Тези длъжници използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите на банката (които сега са и нейни кредитори).

Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката, пише още в съобщението на синдиците. Те изтъкват, че подредбата на некоректните длъжници в приложения списък е направена според размера на непогасените им задължения към „КТБ” АД (н), без да се търси обвързаността на дружествата помежду им.

Голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. “дружества бушони”, т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за “транспортиране” на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев, допълват синдиците на банката в несъстоятелност.

В списъка не са включени длъжници, извършили прихващания на своите задължения към КТБ с придобити вземания от банката, тъй като тези задължения са погасени счетоводно още по време на квестурата.

Банката има заведени много на брой съдебни дела за обявяване на недействителност на извършените прихващания, като по някои от делата първоинстанционният съд вече се е произнесъл в нейна полза и е отменил прихващанията, а по други – производствата все още не са приключили.

„Като синдици на КТБ гарантираме, че както и досега ще използваме всички законни средства за събиране на вземанията на банката”, се подчертава в съобщението.

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството “ТЦ-ИМЕ” АД – с общи задължения от 181 278 024.18 лева.

След него се нарежда “Глас Индъстри” АД – със 177 018 713.44 лева. Следва “Партнер Лизинг” АД – със 141 505 329.00 лева.

“Алфа Кепитъл” АД пък дължи 141 441 591.00 лева.

“Родина Пропъртис” ЕАД е длъжник със 133 876 299.46 лева.

А “Нафтекс Петрол” ЕООД – със 129 741 540.35 лева.

“Интегрирани пътни системи” АД – също дължи голяма сума – 129 399 231.25 лева. “Русенска корабостроителница – Запад” АД пък е длъжник с 331 926 27.59 лева.

Сред физическите лица с най-големи задължения към банката е Жайер Етварт Агопян – с 1 126 925.78 лева. След него е Диана Иванова Късметска – с 939 416.44 лева задължения.

Сред известните имена са още Емил Кошлуков, който дължи 50 212.77 лева. С най-малък дълг към банката – само 13.00 лева, е Петър Сребреков.

Неотдавна “Нова Република” призова служебния кабинет синдиците на КТБ да бъдат сменени и да се проведе независимо разследване.

 

снимка

“Дружества бушони” вероятно са били под контрола на Цветан Василев, смятат синдиците.

 

 

 Целия списък с длъжниците можете да видите ТУК.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular