След пожара на сметището край Дупница няма превишение на нормите по показателите за качеството на атмосферния въздух в района на града. Това сочат измерванията от мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от 8,00 ч. Отчетената средноденонощна концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух е 46 микрограма на куб. м при регламентирана средноденонощна норма от 50 микрограма на куб. м. Според предписанието на РИОСВ-София за изследване на качеството на атмосферния въздух в района на Дупница в продължение на три денонощия мобилната автоматична станция на ИАОС ще продължи да измерва на място до 0,00 часа на 27 юли.