Европейският бобър официално бележи завръщане на територията на България след над 150-годишно отстъствие. Това става ясно от публикация в научното списание Acta Zoologica Bulgarica към Българската академия на науките (БАН).

Бобърът е бил забелязан в местността Ломовете, част от „Натура 2000”, по поречието на Русенски Лом. Присъствието му е било потвърдено с фотокапан, а първите данни за завръщането на вида са от септември 2020 година и от снимка през април 2021 г. В този период е имало данни, че европейският бобър се е завърнал в съседни територии, което означава, че той може да е дошъл в България от там. Горски служители първоначално се усъмнили за „незаконна сеч“ на крайречни дървета, но те са изгризани по много специфичен начин. Впоследствие обаче се открива, с помощта на фотографии и фотокапани, че не става въпрос за незаконна сеч, а за завръщане на локално изчезнал след век и половина животински вид – европейският бобър.

Този вид бобър е бил широко разпространен вид в цяла Европа и Северна Азия. Масовото му убиване заради козината и месото обаче водят до унищожаването на естествените му хабитати. Така до края на 19-и век и началото на 20-и век европейският бобър се оказва застрашен и изчезващ вид вевропейските и балканските територии.