Извършва се подмяна на счупени и амортизирани контейнери, кметовете ще затягат контрола

Снегопочистващите фирми за републиканската и общинската мрежа в Самоков са готови за зимния сезон. Кметовете на населени места трябва да затегнат контрола по нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и да проверяват съответстието между декларираните съдове и реално необходимите. В селата поетапно ще се поставят контейнери за строителни отпадъци и компостери. Закупени са нови контейнери за битови отпадъци, които ще бъдат разпределени в града и селата. Тези въпроси, както и текущи задачи бяха обсъдени на среща на общинското ръководство с кметовете на населени места. На срещата присъстваха представители на Областно пътно управление и фирма „Бекастрой”. Представителят на ОПУ Огнян Александров заяви, че фирмата, ангажирана със снегопочистването на републиканската пътна мрежа, има готовност. Ангажиментите им включват и републиканските пътища в границите на града и селата. В тази връзка кметовете, през чиито села минава републикански път, могат да подават сигнали, ако има проблем със снегопочистването, към Областно пътно управление. Кметът Георгиев отправи препоръка към фирмата да почиства по-внимателно в границите на града, за да не се хвърля снегът по сградите, както се е случвало предходните години.

Другата забележка бе свързана с хвърляне на прекалено голямо количество пясък, който след зимния сезон трудно се почиства от уличната мрежа. Представителят на фирмата, ангажирана със снегопочистването на общинската пътна мрежа, заяви, че фирмата е закупила допълнително нови машини, има наличен пясък. Към него бяха повдигнати и въпроси, свързани със сметоизвозването. Кметовете споделиха, че контейнерите са им недостатъчно и това води до преждевременното им препълване. Кметът отговори, че за фирмата няма проблеми да ги извозва повече пъти, но тук трябва да се съобрази приходът от таксата за битови отпадъци, който няма да покрие допълнителни контейнери или допълнителни курсове. По тази причина той препоръча на кметовете на населени места да затегнат контрола по отношение на декларираните съдове и дали съответстват на обекта, който обслужват. Ще се проверяват стриктно и подадените декларации за освобождаване от такса „смет”. От „Бекастрой” заявиха, че в момента извършват подмяна на счупени и амортизирани контейнери, като са закупили нови, с които ще подменят съдовете в града и селата. Проблемът с чистотата по селата бе дискутиран широко. Кметът Георгиев увери, че се мислят действия, с които да се реши казусът с нерегламентираните сметища. Основно те са от строителни отпадъци и в тази връзка се обмисля съвместно с Регионалния център за управление на отпадъците, поставянето на контейнери за тях, които периодично ще се извозват. Но за да се реши проблемът, кметовете трябва също да упражняват контролните си функции. Предвижда се по селата да се поставят и компостери, за да не се изхвърлят биоразградимите отпадъци в общия битов отпадък. Целта на всички тези мерки е да се ограничи образуването на локални сметища.