Стотици дупничани не искат павилионите в центъра да бъдат премахнати.

Търговци от центъра на Дупница са изпратили до ръководството на общината и до ОбС своите предложения за запазване на обектите им. Както писахме, нова наредба предвижда премахването им, както и
обособяването на отделни зони в града. Съгласно наредбата, в централната градска част се изключва поставянето на павилиони, като може да има само временни сергии, маси и будки за вестници. Обектите там трябва да бъдат до 12 кв. м. Обектите в първа зона трябва да са до 24 кв. м, а в трета и четвърта – до 40 кв. м.
Както писахме, миналата сряда собствениците са се срещнали с кмета инж. Методи Чимев, който е поискал от тях да се обединят около няколко идеи. Търговците са направили предложения, които в понеделник са били входирани по надлежния ред в деловодството на община Дупница. Към тях е приложена и подписката на дупничани в тяхна подкрепа. За около два дни своя подпис са сложили 566 души, които застават зад исканията на търговците на преместваеми обекти.

Предложенията на собствениците

Собствениците предлагат промяна на наредбата така, че в централната градска част павилионите им да останат. „В така приложената наредба се нарушават и се противоречи на изискванията на Агенцията по храните. Няма как един търговец да застане в централна градска част и да продава каквото и да е, без наличието на ток, вода, касов апарат и разрешително от Агенцията по храните”, обосновават се търговците.
Второто им предложение е свързано с промяна във визиите на павилионите, като в това се включва направа на общ покрив. Те са посочили пример с метална конструкция, покрита с поликарбонат, както е изработен покривът на подлеза при ГУМ. Задната част на павилионите пък да бъде с уеднаквени плоскости, върху които да се постави панорамен фототапет.
„Предлагаме да се продължат договорите, за да вложим необходимите средства за подобряване на визията, тъй като не сме сигурни за нашето съществуване – относно грозящата ни икономическа криза, пандемията от Ковид-19 в целия свят, инфлацията, безработицата. В тези павилиони работят немалко граждани на гр. Дупница, които си изкарват прехраната и издържат семействата си, съответно си плащат осигуровките, здравните и осигурителни. При отстраняването ни всичко рухва. Не бива с лека ръка да се унищожава дребният бизнес, за който сме вложили немалко средства”, пишат търговците.


Те предлагат и разумно увеличаване на таксите за наемите, имайки предвид създалата се ситуация.
В последната точка от своите предложения собствениците на преместваеми обекти изявяват желание да правят ежегодно дарение на община Дупница. Целта е тези средства по преценката на кметството да бъдат подпомогнати спортен клуб, дом за сираци, болници или училища.
„Молим Ви, господин кмете и господа общински съветници, да уважите нашите предложения и да проявите съчувствие. В крайна сметка ние сме жители на Дупница и желаем да проявите човещина и разбиране”, се казва в писмото си собствениците.

Димитър ИКОНОМОВ