Wednesday, July 17, 2024
HomeАктуално от днесСоциалисти и войводи се опънаха на приемането на бюджета в Банско, 300 000...

Социалисти и войводи се опънаха на приемането на бюджета в Банско, 300 000 лв. хлътнали по кредит за водния цикъл

 

Съветниците Костадин Дурчов, Костадин Атанасов, Петър Байряков и Георги Думанов искат обяснение за всяка стотинка по заложените 18 579 098 лв.

21-03-01-b1
Георги Икономов (вляво) обясни, че има ръст на приходите от 3,5%

Социалисти и войводи се опънаха на приемането на бюджета в Банско. Парламентаристите Костадин Дурчов, Костадин Атанасов, Петър Байряков и Георги Думанов се въздържаха от гласуване с мотивите, че трябва да се огледа по-обстойно финансовата рамка от 18 579 098 лв. Парите са с 300 000 лв. по-малко заради изплащане на кредит за водния цикъл.

Въпреки това е планиран ръст на собствените приходи от 3,5%. Освен това финансовата рамка на планинската община предвижда увеличение на приходите от туристически данък и данък недвижими имоти като следствие от водената стриктна финансова дисциплина.

21-03-01-b2
Общинските съветници заседаваха няколко часа

21-03-01-b3

В крайна сметка с 10 гласа „за” и 4 „въздържал се” съветниците приеха бюджета под зоркия поглед и свъсените вежди на градоначалника Георги Икономов.

Предвидените пари за образование са 4 137 356 лв., като сумата е повече с 300 000 лв. За спортни дейности са предвидени 7 95 000 лв., а за социална дейност 1 312 000 лв.

„През последните години постигаме постоянен ръст на събраните местни данъци и такси, без това да означава тяхното увеличение. Значителен дял от собствениците на имоти в Банско са чужденци. За тяхно улеснение и за да им спестим банковите такси, въвеждаме виртуален постерминал, с който могат да заплащат задълженията си от личния си компютър, без да се налага да посещават банките”, обясни кметът на Банско Георги Икономов.

За обществената трапезария, социален патронаж и грижа за лицата в неравностойно положение са предвидени 1,312 милиона лева, от които 434 хиляди лева общинска субсидия. За спортните клубове и мероприятия ще бъдат предоставени 775 хиляди лева, а за реализиране на културната ни програма – 560 хиляди лева. „Предвиждаме да инвестираме средства за опазване на околната среда – кандидатствахме с два проекта по Програма ИНТЕРРЕГ Балкани – Средиземно море, пилотно въвеждане на електромобили с обществени цели и управление на въздуха. Не спираме да влагаме и в подобряването на градската среда и инфраструктурата. Ще продължим с пълното обновяване на една от централните улици – търговската ул. „Пирин“, по която предстои работа по втория участък. Ще довършим и третия, най-малък етап от ул. „Гоце Делчев“, която вече се оформи като любимо място за игра и разходка на жителите и гостите на Банско. Ще бъде рехабилитирана каменната ограда на намиращото се в съседство начално училище. Предвидили сме средства за ремонт и поддръжка на училищната инфраструктура, както и на сградите, част от Музеен комплекс – Банско“, коментира общинската инвестиционна програма кметът  Икономов, която възлиза на 3,280 милиона лева.

По време на заседанието бе приета структурата на общинската администрация в Банско, която предвижда увеличение на числеността й с една бройка, предназначена за обслужването на нов туристически информационен център в град Добринище. Съветниците одобриха също отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за изминалата година, както и Програмата за управлението й за 2017 г.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular