Проектът за укрепването на голямото свлачище над Благоевград, което рискува да затвори пътя за планинските села, вилната зона „Бодрост“ и ски зона „Картала“, няма да стартира по спешност. С такъв мотив общината бе поискала средства от Междуведомствената комисия към Министерския съвет – близо 5 млн. лв. Заради сериозността на проблема и неговата неотложност беше избрана фирма без конкурс чрез процедура за пряко възлагане. Тя обаче беше спряна от Агенцията за обществени поръчки, потвърди Станислава Иванова, директор на правната дирекция в общината. Междувременно стана ясно, че избраната да укрепи свлачището фирма „Мега Хидрострой“ ЕООД е отказала да подпише договора. Иванова поясни, че в такъв случай ще се проведе публично състезание с неограничен брой кандидати. Няма кой да разпише обаче обявлението за публично състезание – след миналата седмица кметът на Благоевград беше окончателно отстранен от длъжност и едва в края на тази седмица ще бъде избран временно изпълняващ длъжността. Под въпрос е дали той ще има правото да разписва документите по тази процедура. Собственикът на избраната първоначално чрез пряко възлагане фирма „Мега Хидрострой“ ЕООД – Зоран Костов, поясни пред БНР, че са се отказали, но… не съвсем, дори е изненадан от промяната на процедурата. Причината за отказа: „Тъй като имахме три пускови обекта – пак такива свлачища, и нямахме свободен ресурс.“ Костов обаче поддържа интереса си към обекта. Според него процедурата за пряко договаряне е 100% редовна. „Мога да ви покажа поне 20 такива договора.“

За нуждата от спешно укрепване на ската до пътя за планината алармираха експерти още преди месеци. Направеното под ръководството на доц. Асен Ангелов обследване потвърди, че пукнатините са сериозни, а основната причина е напълно компрометираният водопровод на „Напоителни системи“, който преминава по средата на хълма. Ученият предупреди и за друг проблем – бреговете на река Благоевградска Бистрица са  подкопали земните пластове под пътя от другата страна. Изготвеният от него проект за изграждане на подпорна стена с дължина около 300 метра и анкерно укрепване на ската беше внесен в Междуведомствената комисия по бедствия към МС и на 3 февруари община Благоевград получи поисканото финансиране в размер на 4 770 000 млн. лева.