Да бъдат предприети незабавни действия по почистване на нерегламентираните сметища на територията на община Благоевград, разпореди кметът Илко Стоянов.

Дейностите са възложени на служители от общинска фирма „Биострой“, които имат ангажимент да обходят и почистят над 20 терена, попадащи във вътрешността и периферията на областния център. Сред тях са дерето на с. Делвино, терени около пътя за мемориален комплекс „Памет и вяра“, в района на ЮЗУ „Неофит Рилски“, при животинския пазар, поречието на р. „Бистрица“ и др. За да бъде предотвратено замърсяване на околната среда, служители към звено „Инспекторат“ при дирекция „Екология и чиста среда“ извършват регулярни проверки и налагат санкции на нарушители. Oт няколко дни, въпреки липсата на положително становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите, фактически депото при с. Изгрев функционира и е единственото място, където жителите могат да изхвърлят строителни отпадъци, без да бъдат санкционирани. Целта е да бъдат ограничени неконтролираните нерегламентирани сметища, които се заформят на територията на Благоевград. Дейността на депото беше преустановена на 19 август от РИОСВ заради несъответствие с нормативните изисквания, въпреки че депа с такъв статут функционират почти във всички общини в страната.