Кои политици и магистрати имат недекларирани имоти и сметки в чужбина остава тайна. Това следва от решение на Административен съд – София-град (АССГ), с което се потвърждава като законосъобразен отказа на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) да предостави имената на политиците и магистратите, за които е установила, че не са декларирали свои недвижими имоти и банкови сметки в чужбина.
Делото беше водено от неправителствената организация “Антикорупционен фонд”, които през март 2022 подадоха заявление за достъп до обществена информация до председателя на ДАНС с искане да бъдат предоставени данните на агенцията за лица на висши публични длъжности с недекларирани имоти и сметки в чужбина. От ДАНС постановиха отказ от предоставяне на информация, който сега е потвърден от АССГ, с което казусът приключва, съобщават от организацията.
За списък с магистрати и съдии с недекларирани имоти и сметки в чужбина се разбра през 2019 година, когато изненадващо прокуратурата съобщи, че има данни за 27 магистрати – съдии, прокурори и следователи и 11 представители на изпълнителната и законодателна власт. Проверката на ДАНС беше извършена по разпореждане на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров (който впоследствие оглави антикорупционната комисия). Резултатите от проверката никога не са били публично обявени, а им е поставен гриф за сигурност./ dnevnik.bg