Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”. Събитието се превърна в истински спортен празник за над 250 деца. В спортния турнир взеха участие ученици от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НУ „Яне Сандански“, ОУ „Никола Парапунов“ и СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“.

Проектът се финансира по програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България и обединява четири партньори – „Младежка Християнска Асоциация“ от Солун, Гърция; Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България; Община Корделио – Евозмос, Гърция и Община Разлог, България. Целта е да се промотира и насърчи спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.

Снимки: Община Разлог