Спортното в Самоков стартира учебната година с обновена база

Учебната година в Спортно училище “Никола Велчев” ще стартира на 1 септември, като официалното откриване е обявено за 10 часа. Това съобщиха от общинската администрация в Самоков.

Много инвестиции се направиха в материалната база на училището и то ще посрещне учениците обновено. Сградата се ремонтира по проект, финансиран от Националния доверителен екофонд. Направен бе ремонт на покрива и фасадата, като се постави и изолация. Като част от проекта бяха обновени още столът на училището и спортната зала. Внедрените мерки за енергийна ефективност ще допринесат, от една страна за по-комфортни условия през зимните месеци, а от друга – икономии на средства за отопление от бюджета на училището. При откриването на миналата учебна година от ръководството на училището споделиха, че сметките за отопление са най-сериозното им перо.

Sportnoto Samokov

Община Самоков финансира със собствени средства ремонта на котлето на отоплителната инсталация. Също със средства от общинския бюджет бе извършен основен ремонт на сградата на общежитието към спортното училище. Ремонтиран бяха покривът и фасадата, подменена бе дограмата. Внедрените мерки за енергийна ефективност ще предоставят много по-добри условия за учениците, които са настанени в общежитие. Община Самоков изготви и кандидатства с проект, чрез който да осигури външно финансиране за интериорен ремонт, допълват още от местната управа.