Справка в Агенцията по обществените поръчки показа: По 700 000 лв. от санирането влизат във фирмите на общинските съветници Александър Василев и Владимир Заечки в Петрич

Фирмата на Заечки не е класирана, не е вярно, че едни и същи фирми на съветници печелят обществени поръчки, коментира кметът Д. Бръчков

Морално ли е това, има ли конфликт на интереси?, питат петричани

 

По 700 000 лв. от един обект влизат в две фирми, свързани с общинските съветници Александър Василев и Владимир Заечки от Петрич, по линия на безплатното саниране. Това показа проверка в Агенцията по обществените поръчки и Търговския регистър. В същото време 10 фирми останаха извън класацията след обществена поръчка за възлагане на изпълнител на строително-монтажните работи на блокове в един от големите комплекси на Петрич по Националната програма за енергийна ефективност. По 7 обособени позиции, на принципа „най-ниска цена”, обаче класираха фирми, свързани с двамата общински съветници. Решението за сключени договори носи подписа на кмета на общината Димитър Бръчков. На първо място е класирана фирмата „Александър 49” ЕООД на общинския съветник Александър Василев, получила 94,58 точки. Отпаднаха „ИНОС-1” АД с 80 точки, „НИКМАР-6” ДЗЗД и ММ „Конструкция“ АД със 71 точки. На фирмата, регистрирана на името на общинския съветник, е даден ремонтът на жилищен блок 4 и 4 А в кв. „Цар Самуил“ с няколко секции. Фирмата на Александър Василев е регистрирана през 2008 г. с учредителен капитал от 5000 лева, а в Търговския регистър като основна икономическа дейност е записано строителство.

Фирмата на още един общински съветник – Владимир Заечки, също е с договор за строителство по Националната програма и отново за три блока с номера 7, 8 и 9 с по няколко входа в същия квартал на Петрич „Цар Самуил“. Дружеството получава 96,81 точки и така изпреварва при класирането „Бодрост-А” ДЗЗД, останало назад със 71 точки. Общата стойност на поръчката е за над 5 млн. лева по общо 7 обособени позиции за „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Петрич. Две от позициите са спечелени от фирмите на Заечки и Василев. Изчисленията показват, че само от изпълнението на този договор фирмите на общинските съветници полчават по около 700 000 лева. „Морално и законно ли е това, има ли в Петрич Закон за конфликт на интереси, или там юрисдикцията му не важи?”, питат петричани на редакционните телефони.

Иначе обособените позиция №1: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.7, вх.А и вх.Б, бл.8 и бл.10; Обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.9, вх.А и вх.Б; Обособена позиция №3: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.14, вх.А и вх.Б; Обособена позиция №4: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.15; Обособена позиция №5: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16, вх.А и вх.Б; Обособена позиция №6: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Цар Самуил”, бл.4, бл.4А, бл.5, вх.А и вх.Б, бл.6; Обособена позиция №7: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Цар Самуил”, бл.7, вх.А и вх.Б, бл.8, бл.8А, бл.9. Припомняме, че преди време на редакционните имейли получихме писмо от читател, представил се с името Володя Стоянов, който обяви в сигнла си: „Сигурно ще Ви бъде интересно да знаете и кои са фирмите, получили като подарък санирането на блоковете в Петрич. Фирма „Хайтови сие” ЕООД – дългогодишен партньор на Владимир Заечки. Фирма „Заечки” ЕООД – семейната фирма на общинския съветник Владимир Заечки. Фирма „Александър 49” ЕООД – фирмата на общинския съветник Александър Василев. Фирма „Стонас груп” ЕООД – фирмата на техния приятел Стоян Тимов от с. Първомай.

Обединение „Стройкомерс-ЕС” – обединение между фирмите на Руси Бахтерлиев и баджанака на Владимир Заечки. Общата стойност на обектите е около 6 000 000 лв. Добре е да знаете още, че пътищата и улиците в общината ще се асфалтират евентуално, когато Вл. Заечки си докупи необходимата техника. С тази, която има, успя да „асфалтира” само една уличка. Двамата общински съветници Александър Василев и Вл. Заечки, заедно с техните близки фирми и със съдействие на Минка Салагьорова, за по-малко от година успяха да получат повече от 7 000 000 лв. общински пари“, гласи текстът на сигнала, подаден от читател, представил се като Володя Стоянов.

„Санирането в община Петрич все още не е започнало. Обществените поръчки все още не са финализирани, така че не можем да твърдим, че при избора на фирми се получава някаква повтаряемост. В момента текат процедурите за саниране на многофамилни жилищни блокове. Има приключена само една обществена поръчка, дори фирмата на един от общинските съветници Заечки не е класирана. Всичко е обявено публично на сайта на Агенцията по обществените поръчки и в секцията Профил на купувача на община Петрич“, коментира по този повод Димитър Бръчков. По думите му дружеството на Александър Василев е останало извън класирането. Градовачалникът заяви, че твърденията на читателя ни, предствил се с името Володя Стоянов, не отговарят на истината.