Кандидатствали в ПГ „Христо Ботев” проверяват дали са приети по изнесените списъци.
  • В Промишленото засега сформират една паралелка

  •  Пропада приемът в спортната паралелка след завършен 7-и клас в Средно училище „Св. Климент Охридски”

Гимназиите в областта обявиха резултатите от първото класиране за прием в 8-и клас. Ще успеят ли да осъществят обявения прием, попитахме в Профилирана гимназия „Христо Ботев”,  Професионална гимназия по облекло и стопанско управление (Промишленото) и Средно училище „Св. Климент Охридски” – Дупница, където в понеделник кандидат-средношколците и техните родители можеха на място да проверят дали са приети (както е известно от информация, изнесена на сайта на РУО-Кюстендил, седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/).

„Приета съм в предприемаческата паралелка тук, в гимназията,  това беше първото ми желание. Кандидатствах и в двете паралелки в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” – испански с английски и английски с испански език, но там не съм приета и утре ще дойда да се запиша тук. Успехът от дипломата ми е 5. Завърших в училището в Самораново”, каза Гергана Дамянова.

„В Профилирана гимназия „Христо Ботев” няма проблем със записването на учениците, които са класирани на този етап. Почти всички са приети по първо желание и както всяка година има наплив. Ще сформираме паралелките, за които сме обявили прием. Даже ще има ученици, които ще останат недоволни заради това, че не са приети в нашето училище”, каза директорът Геновева Ризова.

Срокът за записване на приетите в гимназията ученици на първи етап на класиране е от 14 до 16 юли. Приетите на втори етап на класиране могат да се записват от 21 до 22 юли, а на трети етап на класиране – 30 юли. Работното време на комисията е от 08,00 часа до 18,00 часа – за първи, втори и трети етап на записване.

Борис Кръстев

За учебната 2020/21 г. Профилирана гимназия „Христо Ботев” обяви прием след завършено основно образование (7-и клас) в профил „Математически” с интензивно изучаване на английски език – една паралелка, с профилирана подготовка по математика и информатика, в профил „Природни науки” с интензивно изучаване на английски език – една паралелка, с профилирана подготовка по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, в профил „Хуманитарни науки” с интензивно изучаване на английски език, профилирана подготовка по български език и литература, история и цивилизация, в профил „Предприемачески” с интензивно изучаване на английски език, с профилирана подготовка по предприемачество и информационни технологии. Паралелките са с по 26 ученици.

„За прием в паралелката „Икономика и мениджмънт” документи са подали 26 ученици. Има някои, на които това е първо желание, но има и такива, за които е второ, трето, четвърто, пето, а даже и шесто желание. Това означава, че тия деца, които не са класирани по първо желание, ако по второ желание са класирани в друго училище, примерно по първо желание са в гимназия „Христо Ботев”, но не им е стигнал балът, а по второ желание са при нас, идват и се записват. Ако не на 14, 15 и 16 юли подават заявление за второ класиране. На 17 юли ще занесем списъците в РУО-то, а следващите понеделник и вторник вече ще бъдат записванията по второ класиране. Тези деца, които искат да се запишат по второ желание, пускат заявление да участват във второ класиране, без да сменят реда на паралелките по специалността, които са подали в първото заявление, нямат право да променят нищо там. Това важи и за трето класиране и т.н. Очаквам, че до трето класиране най-късно – до 31 юли, ще попълним двете паралелки”, обясни директорът на училището Борис Кръстев. В Промишленото тази година ще приемат две паралелки (52-ма ученици) – „Икономика и мениджмънт” и „Оператори в производството на облеклото”. Стана ясно, че в паралелката по икономика и мениджмънт на първо класиране има 26 ученици, а в паралелката „Оператори в производството на облеклото” – 23-ма ученици. „Паралелката за оператори в производството на облекло от текстил е малко по-трудна. Не я приемат и родителите, и децата. Може би трябва да сменим наименованието – евентуално да бъде „Моделиери”. Трябва да помислим върху това, като се съобразим с изискванията. Тази паралелка е защитена, при минимум 12 деца ще ни я одобрят.

Работното време на комисията по приема в Промишленото е от 08,00 часа до 19,00 часа.

Засега е ясно още, че има проблем със сформирането на спортната паралелка в Средно училище „Св. Климент Охридски”. По информация от учебното заведение за прием в паралелката след завършен 8-и клас са подали заявления само 9 ученици, заради което тя не може да се сформира. Очаква се приемът в паралелката в 8-и клас да се осъществи, тъй като има достатъчно заявления и почти всички кандидати са класирани.