Подготовка за ремонт на ул. „Иван Вазов” започна в Дупница. Общината търси строител за реконструкция на участъка от улицата, като обяви процедура за избор на изпълнител. Поръчката е с прогнозна стойност 105 471 лв. без ДДС. Ще се преасфалтират 64 м от трасето, става ясно от документацията. Предвижда се изграждане на тротоар от дясната страна на улицата – от ул. „Вихрен” към централния градски площад, по посока на нарастване на километража с оглед осигуряването на възможност за разполагане на стълбове за осветление. Заложено е и отводняване на улицата, както и изграждане на водопровод и осветление.
Поръчката е с прогнозна стойност 105 471 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е

10 май  (понеделник), включително. Отваряне на заявленията е на 11 май.

Припомняме, че „Иван Вазов” е една от улиците, за чийто ремонт са заложени средства в тазгодишния бюджет на община Дупница.

Другите улици в града, за които се предвижда ремонт са “Орлинска”, “Венелин” и “Цар Симеон Велики”.

Юлияна КОЛЧАКОВА