Срещу 685 652 лв. търсят строител за мащабния ремонт в Механото в Дупница

Търсят строителна фирма за мащабния ремонт в Професионалната гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ (Маханото) в Дупница, целящ създаването на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение(ЦВП). Учебното заведение обяви обществена поръчка  за избор на изпълнител на предстоящите дейности. Поръчката е на стойност 685 652,18 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие – 26 септември.

Избраният строител ще трябва да реновира помещения и прилежащото дворно пространство от над 5, 5 дка. Ремонтът ще обхване помещения на първия етаж и сутерена в сградата на училището. Ще се ремонтират работилница по заваряване, кабинет за система за обучение  – т.нар. „Лаборатория Индустрия 4.0“ и технически кабинет към него, учителска стая за работилница и помещения за съхранение на газови бутилки и склад, зала за обучение и презентации (актова зала).Дворътще бъде асфалтиран, а отделни участъци ще се покрият с плочки.

Както писахме, Механото е една от 28 –те професионални гимназии в страната, които ще бъдат модернизирани с над 96 милиона лева с цел повишаване на конкурентоспособността и развитие на партньорски взаимоотношения между професионалните гимназии, университетите, местните власти, образователните институции и компаниите. Това ще се случи благодарение на проектза изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, защитен от  ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“пред Министерството на образованието и науката, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Центърът ще се обособи на първия етаж на учебното заведение.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА