Срязаха лентата на обновената гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ в Дупница

С офицална церемония приключи ремонтът и модернизацията на ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ (Механото) в Дупница. Символично лентата  прерязаха директорът на училището инж. Елена Костадинова, зам. -директорът инж. Красимир Иванов и старши експерт в РОУ – Кюстендил, Гергана Паргова.

„С голямо вълнение заставам пред Вас, за да ознаменуваме един дълго очакван и радостен момент за нашето училище – финалът на мащабния проект за осъвременяване и обогатяване на сградния фонд и материалната база! За мен е чест да Ви приветствам с „ Добре дошли“ и да споделя с Вас това значимо събитие в училищния живот!

Основната мисия на Професионална гимназия „ Акад. Сергей П. Корольов“ е предоставяне на качествено професионално образование в областта на техниката и технологиите. А най-важната предпоставка за това е съвременната, актуална и модернизирана материална база.  Днес гимназията отново доказва, че това е основен приоритет –  завършихме един мащабен проект.

С този проект гимназията за пореден път доказва, че е едно модерно, съвременно учебно заведение, което не жали сили и средства, за да бъде желано и предпочитано от младите хора. Училище, доказало своя авторитет и позиция на водещо професионално училище не само в региона, но и в страната, с традиции и успехи и отправило поглед към бъдещето!

Днешният радостен за нас ден съвпада с големия християнски празник Благовещение! Нека тази благодат бъде с нас и занапред и с нея да посрещнем вековния юбилей на гимназията!”, обърна се към гостите, колегите и учениците директорът Костадинова.

На празника бяха старши експерт в РОУ-  Кюстендил, Гергана Паргова, Терзийска от отдел „Образование”  към община Дупница, директорът на производство в „Балканфарма” Велева, президентът на Ротари клуб Николай Златарски, Леонид Хаздай – бивш възпитаник на учебното заведение, адвокат Иво Гърнев, който е представител на  Ротари клуб -Дупница, инж. Олег  Стефанов – дългогодишен директор на училището, Иван Андонов дългогодишен учител в гимназията, изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ инж. Любомир Спасов, Емилия Бабучева – представител на ТЕЦ „Бобов дол“.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ на стойност 1 116 450  лева.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура.

Основните дейности, които бяха изпълнени по договора, са: изпълнение на мерки за енергийна ефективност в учебния корпус и физкултурния салон; основен ремонт на покривите на двете сгради; подмяна на електроинсталацията и ВиК инсталациите; подмяна на осветителните тела в учебния корпус и физкултурния салон; изграждане на система за пожароизвестяване; цялостен вътрешен ремонт на сградата; цялостен ремонт на санитарните помещения.

С изпълнението на договора в сградата бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания като е изграден асансьор, а на първия, втория, третия  и четвъртия етаж са адаптирани по един санитарен възел. Осигурено е и районно осветление с цел опазване на района на училището с прилежащите му сгради.

Предстои и оборудване: на две нови работилници по машиностроене; нови спортни съоръжения за обновяване на физкултурния салон и изграждане на фитнес площадка на открито които са включени в проекта; два нови компютърни кабинета и оборудване на учебните стаи с проектори.

Със средства от бюджета на гимназията бяха оборудвани изцяло два нови компютърни кабинетаабинети за всички специалности обучаващи ученици в дуална система, административните кабинети, актова зала, зала за гимнастика, два нови кабинети по техническо чертане.