Стажантска програма в завода на Тева в Дупница- в помощ на младите хора

Факт е, че стажантските програми дават възможност на младите хора да придобият ценен трудов опит, който да им помогне при намирането на постоянна работа след завършване на тяхното образование. Големи, утвърдени компании разработват и провеждат стажантски програми, чрез които предоставят реални възможности за старт в кариерното развитие. Вече повече от 15 години заводът на Тева в Дупница провежда своята стажантска програма. До 2016 г. заводът работи с бранда Актавис и е един от най-големите работодатели в региона.

За повече детайли относно стажантската програма в завода тази година, разговаряме с Йорданка Велева, Старши мениджър Човешки ресурси и развитие.

Все по- често виждаме обяви за стажантски програми. Какво предлага Тева, като един от най-големите работодатели в региона?

Заводът на Тева в Дупницаима традиции в предоставянето на възможности за старт в професионалното развитие на студенти и ученици.За поредна година обявихме лятната ни стажантска програма и вече сме в процес на преглед на кандидатитеи насрочване на интервюта с мениджърите, които ръководят различните направления.В последните години стажантската ни програма може да се разглежда и като целогодишна, защото много студенти проявяват интерес за по-дългосрочен стаж, който да прерасне в постоянно работно място.

Колко студенти се включват в програмата и в какви области се провеждат стажовете?

Всяка година между 20 и 30 студенти от различни специалности стават част от екипа на завода през летните месеци. Кандидатите винаги са много повече, но не всички успяват да убедят наемащите мениджъри, че са готови да поемат отговорността да участват в различни проекти и да подпомагат реалната работна дейност под професионалното напътствие наментор. С приоритет са децата на нашите служители и младите хора от по-близките региони, защото част от тях са се насочили към специалности в бакалавърски и магистърски програми с цел да работят и кариерно да се развиват точно в този завод, като бъдат близо до дома си.

И тази година стажантската ни програма включва направления, свързани с производството на лекарствени продукти, поддръжката на машините и съоръженията, лабораторните дейности, регулации, системи по качество, верига за доставки, опазване на околната среда, здравето и безопасността, информационни технологии и човешки ресурси.

Каква е реалната полза за студентите да участват в стажантската програма на завода на Тева в Дупница?

Все още много малко работодатели наемат кандидати без никакъв реален професионален опит. Ние вярваме, че младите хора са нашето бъдеще и им предоставяме възможност да станат част от екипа ни още по време на тяхното обучение, да придобият умения за работа в корпоративна среда, да работят с най- съвременна апаратурав модерна технологична среда, да сключат срочен трудов договорс възнаграждение и да израстват заедно с нас. Нашите стажанти се възползват дори от някои от придобивките, които предоставяме на нашите служители – например ваучери за храна, гъвкави придобивки за услуги и др.

Стажът е най- ефективната форма за кариерно ориентиране и планиране на следващите стъпки в придобиване на по-високи квалификации и образователни степени. Някои стажанти след един или два поредни стажа започват веднага работа при нас и едва след това правят своя осъзнат избор към каква магистратура да се насочат, която наистина да отговаря на стремежите им за кариерно израстване.

Също така успешното представяне по време на стажа е и най-лесният начин да започнеш работа в такава голяма компания като Тева. Преходът от стаж към работа е много по-плавен и позволява на младите хора по- ефективно да се адаптират и съответно по-успешно да се реализират в бъдеще. Голяма част от стажантите след завършване на образованието си стават част от екипа на завода.

В допълнение на всичко останало, почти всички стажанти споделят, че създадените контакти, приятелства и преживявания с колегите и останалите студенти са им донесли голямо удовлетворение и приятни емоции.

Какъв е вашият успешен кандидат и какво очаквате от него?

Всеки студент в бакалавърска или магистърска програма, а и ученик навършил 18 години може да бъде нашия успешен кандидат стига да е отговорен, да иска да се учи, да бъде упорит и последователен в стремежа си да се развива. Много хора в региона считат, че е задължително химическо или техническо образование, за да станеш част от екипа на завода. И са прави, но само когато говорим за стаж в лабораториите или при инженерните дейности, където е необходима тази квалификация. В голяма част от останалите дейности успешно се реализират студенти и ученици от различни специалности – икономисти, педагози, социолози и др.

С гордост и удоволствие споделям, че голяма част от нашите служители, експерти, мениджъри и дори директори са започнали като стажанти в завода и това е най-добрата препоръка за ефективността на програмата. Аз самата след много години работа като учител, впоследствие като мениджър в голяма търговска компания намерих своята реализация в завода в Дупница, в който бях на стаж след завършване на средното си образование.