Роденият в кочериновското с. Стоб бивш вътрешен министър проф. Веселин Вучков ни изпрати стари снимки от граничните райони между Княжество България и Османската империя. На тях ясно се разпознава мостът над р. Рилска при с. Бараково (почти непроменен досега) с двамата гранични стражари от двете страни.

Там е била границата, имало е изградена и гранична застава, която също може да се открие на снимките. „Част от снимките са публикувани в новия бр. 4 за 2020 г. на сп. „Македонски преглед“, сподели за в-к „Вяра“ Веселин Вучков.

„Те са издирени от доктора на науките Петър Кърджилов от Института за изследване на изкуствата при БАН. Публикувани са в английски вестници и списания. Фотографиите са правени предимно от американеца Фредерик Мур през 1903 г. при негово пътешествие из Балканите, а през 1906 г. издава и книгата „Балканската следа“. Включват изгледи от Рилския манастир и пътя до него, границата между двете държави, от Македония (Солун, Битоля, Горна Джумая, опожарените Крушево и Кремен, и др.). Д-р Кърджилов бе така любезен да ми ги предостави. А хората от Рилската долина могат да разпознаят местности и обекти, макар и снимани преди 120 години“, допълни проф. В. Вучков. От 1 октомври 2021 г. Веселин Вучков е ръководител на департамент „Право“ на Нов български университет, но продължава да чете лекции и в ЮЗУ „Н. Рилски“ в Благоевград.