Кметът на Община Банско Иван Кадев кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за провеждане на консултации, относно определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за на 04.04.2021г.Консултациите ще се проведат на 22.02.2021г./понеделник/ от 17.00ч. в заседателна зала на Общинската администрация Консултациите са публични и в тях  могат да участват и партии и коалиции, които не са парламентарно представени.Поканата  на Кмета на община Банско за провеждане на консултации за определяне на съставa на СИК е във връзка с насрочените с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.