Wednesday, June 12, 2024
HomeБизнесСтолична фирма иска да произвежда високотехнологични горелки в Бобов дол

Столична фирма иска да произвежда високотехнологични горелки в Бобов дол

Столична фирма иска да произвежда високотехнологични горелки в Бобов дол. Инвеститорите с представител Светлан Стоянов, който преговаря с общинската управа, искат да купят сградата на бившия хлебозавод в миньорския град, където да развиват бизнес. „Високотехнологичните горелки ще се произвеждат при топене на пластмасови изделия, при което ще се развива висока над 1000 градуса температура. При самия процес ще се отделя водород, който ще се ползва впоследствие като гориво. Намеренията са работата да започне през септември тази година, като първоначално ще бъдат наети около 50 работници, а впоследствие броят на служителите да нарасне. Сградата е съсобственост с местната фирма „Булбред“, която иска да изкупи дяловете на община Бобов дол. В тази връзка предстои общинските съветници да решат дали това да се случи”, каза зам.-кметът Йорданка Гацева.

Община Бобов дол и „Булбред“ ЕООД са съдружници в „Разметаница“ ООД с капитал от 50 000 лева, от който 35% е на общината, а 65% е собственост на фирмата, става ясно от докладна записка на кмета Елза Величкова до местния парламент. Управителят на „Булбред“ Валентин Ризов е внесъл искане за изкупуване на дяловете на община Бобов дол в дружеството, за което е необходимо решение на местния парламент. В докладната  се иска съгласието на Общинския съвет за извършването на оценка от оценител, за да установи пазарната стойност на имуществото на търговското дружество „Разметаница“ ООД и на дружествения дял на община Бобов дол. Предложението е разходите по извършената оценка да се поемат от съдружниците в дружеството, в съответствие с участието им в капитала. След изготвяне на оценката същата следва да бъде внесена за обсаждане в Общински съвет-Бобов дол за вземане на решение по направеното искане за продажба.

По данни, вписани в Търговския регистър, дружеството не осъществява търговска дейност от дълго време. Поради това участието на община Бобов дол в това търговско дружество е неоправдано. Досега общината не е обсъждала въпроса за евентуално изкупуване на дружествен дял на съдружника си, а и да го направи, с оглед обстоятелството, че дружеството е създадено след приватизирането на 65% от бивше общинско ЕООД, това би означавало възстановяване на съществуващото положение преди 2000 година, което не е в съответствие с днешните реалности, посочва се в докладната. Тя е включена в дневния ред на сесията на местния парламент на 25 февруари (четвъртък).

 

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular