Столично акционерно дружество е поредният инвеститор, който ще строи хотел в Сапарева баня. Това стана ясно след заседанието на Общинския съвет в планинското селище на 25 ноември, което поради усложнената противоепидемична обстановка бе закрито. Новият хотел ще се намира в местността Черемидарнико, в земеделски имот, закупен от «Ви Ви Ай Инвестмънт» АД – София в началото на м. юни тази година. Съдружниците във фирмата имат картбланш от местния парламент за начинанието. Общинските съветници са одобрили задание за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП)План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, предложено във внесена като допълнителна докладна записка. Теренът ще бъде  отреден за обществено обслужване с цел изграждане на хотел при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване: височина (етажност) – 3,0 м – 10,00 м (1 – 3), плътност  на  застрояване – Ппл – 60%, интензивност на застрояване – Кинт. – 1,2 и минимална  озеленена  площ – 40%.