Стопанката на санаториума в Сапарева баня Искра Генкова: С „кражба на подпис” адвокат Ирена Савова търси 2,7 млн. лв. по договор, който не съм подписвала, ексуправителят на болницата Калдръмов свидетелства срещу мен

Искра Генкова

Заради иска три фирми са със запорирани сметки, адвокатите дават на ВСС дупнишките съдии Иван Димитров, Михаил Малчев и Мирослав Саневски, отсъдили в полза на Савова

Лично снимах в заведение до съда в Дупница Савова и доц. Георги Матеев, известен с влиянието си сред магистратите в Благоевград, а тъщата на съдия Иван Димитров е съдия в Окръжен съд-Благоевград, заяви Генкова

 

Топ следователят от Националната следствена служба Владимир Павлов, бивш шеф на следствието в Кюстендилска област, и прокурорът от Окръжна прокуратура-Кюстендил Владимир Мицов подгониха столична адвокатка.

Ирена Савова

Бизнесдамата Искра Генкова, която върти санаториумите в Сапарева баня и Банкя, съобщи, че с натъкмени документи юристката Ирена Савова запорира фирмените сметки с претенцията за над 2,7 млн. лв.

Сагата е жестока, тъй като Савова е била дясна ръка на Искра Генкова в продължение на много години, за което е получавала космически хонорар от 17 400 лв. на месец.

Владимир Павлов

„Преди години прекратих договора с нея, но преди месеци разбрах, че съм осъдена да й плащам до ден днешен”, заяви за вестник „Вяра” Генкова. Тя уточни, че трима дупнишки съдии са пренебрегнали експертиза на Любомир Галов и Татяна Кръстева за „кражба на подпис” по договор и са се произнесли в полза на Савова. Така се оказва, че сметките на три фирми са под запор и работата им е блокирана.

Владимир Мицов

Адвокатите на Генкова внасят сигнал във Висшия съдебен съвет срещу тримата съдии от Дупница Иван Димитров, Михаил Малчев и Мирослав Саневски.

Историята започва в средата на 2008 г. между „Лега Консулт” ЕООД (сега ООД), с едноличен собственик на капитала адв. Ирена Иванова Савова, и три дружества, в чиито органи на управление участва Искра Генкова-Капаноглу, са сключени договори за абонаментно консултантско обслужване.

Кирил Калдръмов

Две от тези дружества са „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД и „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД. По силата на тези договори „Лега Консулт”  ЕООД е било задължено да извършва правни консултации, да изготвя становища и договори. Общият месечен абонамент по трите договора е възлизал на 17 400,00 лева, считано от месец ноември 2008 г.

Постепенно работата по сключените договори намалява и в средата на 2011 г. те са прекратени. Към момента на прекратяването им „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД и „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД не са разплатили всичките си задължения към „Лега Консулт” ЕООД.

Отношенията между Искра Генкова и адв. Ирена Савова и нейните колеги (подопечни) обаче продължават и след 2011 г., тъй като Искра Генкова има висящ съдебен спор с немалък материален интерес, който към средата на 2011 г. не е приключил. Ирена Савова и колегата й Марияна Попова са процесуални представители на Искра Генкова в този съдебен спор. Решението на Софийския апелативен съд по въпросното дело излиза през месец май 2012 г., вследствие на което в полза на Искра Генкова е издаден изпълнителен лист. Адв. Ирена Савова и адв. Марияна Попова са ангажирани със събирането на присъдената в полза на Искра Генкова сума, която е в размер на над 120 000,00 лева и заедно с присъдените разноски достига до 190 000,00 лева. За да се ангажира със събирането на присъдената сума, Ирена Савова има условие Искра Генкова да подпише договор за абонаментно консултантско обслужване. Такъв договор е подписан на 14.08.2012 г. за срок от 1 година. На подписването му освен Искра Генкова и адв. Ирена Савова присъстват и адв. Марияна Попова (основен свидетел по делата на „Лега Консулт” ЕООД) и Виктор Чобанов – служител в едно от дружествата, управлявани от Искра Генкова. Месечният абонамент по този договор е бил 1200,00 лева. Успоредно с това Искра Генкова е дала съгласие събираните суми да постъпват по сметка на адв. Ирена Савова, открита на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за адвокатурата:

Събирането на сумите по изпълнителното дело продължава до октомври 2015 г. В нито един момент, от 14.08.2012 г. до октомври 2015 г., адв. Ирена Савова не дава никаква информация за размера на постъпилите суми, въпреки че е задължена по закон.

Именно липсата на предоставен отчет от страна на Ирена Савова е причината Искра Генкова да изпрати нотариална покана, с която да оттегли даденото през 2012 г. съгласие сумите по изпълнителното дело да постъпват по сметката на Савова. Нотариалната покана до Ирена Савова е изпратена на 29.10.2015 г. и й е връчена на 02.11.2015 г.

Изпращането на нотариалната покана е причина за изострянето и развалянето на отношенията между Искра Генкова и Ирена Савова, както и за началото на поредица от дела, заведени от Ирена Савова, в лично качество и като представител на „Лега Консулт” ЕООД, от една страна, и Искра Генкова и санаториумите в Сапарева баня и Банкя. В края на 2015 г. и началото на 2016 г. „Лега Консулт” ЕООД завежда срещу „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД  шест дела в Районен съдДупница. С всеки един от исковете са претендирани суми в размер на 21 141,87 лева, включваща главница – 16 200,00 лева (месечен абонамент за 3 месеца) и лихва в размер на 4941,87 лева. Първоначално четири от делата са разпределени на съдия Миглена Кавалова, едно на съдия Мирослав Саневски и едно на съдия Людмила Панайотова.

В отговорите на исковите молби адвокатите на „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД са направили възражение, че претендираните от „Лега консулт” ЕООД суми са погасени по давност, тъй като неплатените задължения на болницата са за периода 2010 г. – 31.07.2011 г., а делата са заведени в края на 2015 г. В случая става въпрос за периодични плащания, т.е. за тригодишна погасителна давност. 

„От дотук изложените факти и обстоятелства би следвало исковете на „Лега консулт” ЕООД да бъдат отхвърлени от съда поради изтекла погасителна давност. Да, ама не. През месец март 2016 г. „Лега Консулт” внасят по делата в Дупница допълнителни молби, с които твърдят, че направените възражения от „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД за изтекла погасителна давност са неоснователни по две причини: от една страна, на многобройните срещи между представителите на СБР и адв. Савова са правени устни признания за задълженията и от друга страна (НАЙ – ВАЖНИЯТ) момент: НАПРАВЕНО Е ПИСМЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА С ДОГОВОР ОТ 14.08.2012 Г., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ СЕДЕМ СТРАНИЦИ, КАТО САМО ПОД ПОСЛЕДНАТА СЕДМА СТРАНИЦА СА ПОЛОЖЕНИ ПОДПИСИ.

Представителите на „СБР – Сапарева баня” АД за първи път виждат този договор по делата в гр. Дупница. Подписан е от Искра Генкова-Капаноглу, от една страна, в лично качество, като представител на „СБР – Сапарева баня” АД и като представител на „СБР – Банкя” АД. От друга страна, договорът е подписан от Ирена Савова, в лично качество и като представител на „Лега Консулт” ЕООД. С подписването на договора Искра Генкова лично и като представител на двете болници признава за безспорно установени задължения в размер на над 700 000,00 лева”, разясниха адвокатите на Генкова.

В действителност такъв договор, с който се признават задължения, не е подписван никога. „Договорът” е създаден единствено за целите на съдебните производства, образувани по искови молби на адв. Ирена Савова и нейното дружество „Лега Консулт” ЕООД. Индикациите, че такъв договор не съществува, са следните:

  1. На 14.08.2012 г. е подписан напълно различен договор – договор за абонаментно консултантско обслужване, страни по който са Искра Георгиева Генкова-Капаноглу и адвокат Ирена Иванова Савова. Въпреки че става въпрос за месечна абонаментна такса в размер на 1200 лева месечно, договорът е подписан на всяка страница. Другият договор, за който се твърди, че е подписан на същата дата, уреждащ отношения за стотици хиляди левове, е подписан само на последна страница.

  2. „Договорът”, представен по делата в Районен съд – Дупница, за който се твърди, че е подписан на 14.08.2012 г., не носи подписа на Изпълнителния директор д-р Николай Кръстев, вписан като такъв на 24.08.2010 г. и изпълняващ длъжността и до днес. Адвокати от ранга на адв. Савова би следвало да знаят кой е законен представител на „СБР – Сапарева баня” АД и кой има право да подписва такива документи. Тъй като аз съм само член на Съвета на директорите на „СБР – Сапарева баня” АД, но нямам представителна власт и не мога да представлявам дружеството;

  3. изявленията, за които се твърди, че прекъсват давността за процесните вземания, са направени на страници от „договора“, които не носят подпис нито на Изпълнителния директор на „СБР – Сапарева баня” АД Николай Стоянов Кръстев, нито моят;

  4. има видимо разминаване в съдържанието на текста на страниците, които не носят подпис на страните и последната страница на представеното копие, което потвърждава извода, че става въпрос за подписи, евентуално положени под друг документ, с различно съдържание:

  5. Страните по „договора” са пет, а на последната страница от договора е записано, че е съставен в четири екземпляра.

  6. Експертизата по гр. дело 6926/2017 г. (вещо лице – Любомир Галов) в Софийския районен съд (между „Лега Консулт” ЕООД и „СБР – Банкя” АД) установи, че става въпрос за т.нар. „кражба на подпис” – термин в криминалистиката, който касае случаите, когато страниците (части) от един документ се използват за съставянето на друг документ, от чието ползване една от страните неправомерно черпи изгода.

  7. Вещото лице Татяна Кръстева (служител в Научноизследователски институт по криминалистика към МВР), назначено по делата в РС-Дупница, при изслушването пред съда също казва, че по представения от „Лега Консулт” договор има признаци за наличие на „кражба на подпис”.

Всички тези аргументи, доказващи по косвен начин, че представеният „договор” е неистински, бяха споделени на съдиите в Районен съд-Дупница по гражданските дела по казуса със съдии Кавалова и съдия Иван Димитров, също и Михаил Малчев; Мирослав Саневски; Иван Димитров”, разясни Генкова.

Единствено съдията по шестото дело Людмила Панайотова отхвърли иска на „Лега Консулт” ЕООД с/у „СБР – Сапарева баня” АД с мотива, че е неоснователен поради изтекла погасителна давност. За съжаление поради чисто процесуални нарушения решението на съдия Панайотова е обезсилено в Окръжен съд-Кюстендил и делото е върнато за ново разглеждане в РС-Дупница.

„Интересна е реакцията на Ирена Савова, когато губи това дело. По наша информация тя е подала жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу съдия Панайотова. Възможно е, макар и малко вероятно, останалите съдии от РС-Дупница да са се „съобразили” с този факт, когато впоследствие постановяват своите решения в ущърб на „СБР – Сапарева баня” АД. Подобна е реакцията на Ирена Савова по едно от делата в Софийския районен съд – гр. дело 74560/2016 г., 144-ти състав, заведено срещу „СБР – Банкя” АД. На едно от заседанията тя е изгонена от съдебната зала от съдията. Ирена Савова завежда дело срещу съдията”, разясниха адвокатите по делото, които искат също да се установи дали мастилото на първите шест и на последната страница от процесния „договор” е на една и съща възраст.

Такава експертиза е допусната по петте дела, през месец декември 2017 г. Експертизите трябваше да се извършат в Института по целулоза и хартия към Химико-технологичния университет.

„Обратът по делата настъпва през тази година. Съдия Кавалова, при която са разпределени четири от петте дела, по които е допусната съдебно-техническа експертиза, излиза в болничен по майчинство. Две от делата са прехвърлени на Иван Димитров, едно на Михаил Малчев и едно на Мирослав Саневски. Съдиите Димитров и Малчев набързо отменят определенията на съдия Кавалова, с които е допусната съдебно-техническа експертиза, която трябва да установи обстоятелства от съществено значение за решаване на спора. Нещо повече – те допускат преразпит на свидетели. Преразпитът на свидетели е допуснат и от съдия Саневски. С недопускането на експертизата на практика лишават „СБР – Сапарева баня” АД от един основен способ за доказване неистинността на „договора” от 14.08.2012 г.”, категорични са юристите.

Свидетели по делата от страна на „Лега Консулт” ЕООД са Марияна Попова и Кирил Калдръмов, бивш управител на „СБР – Сапарева баня” АД, срещу когото болницата в Сапарева баня е завела дело за над половин милион лева. От страна на болницата основен свидетел е изпълнителният й директор д-р Николай Кръстев.

След отмяната на определенията за допускане на еспрертиза съдия Иван Димитров набързо насрочва заседания по две от делата, на които са разпитани свидетелите на двете страни. Бързо излизат и решенията, които са в ущърб на болничното заведение. По всяко едно от делата е признато за установено, че „СБР – Сапарева баня” АД дължи на „Лега Консулт” ЕООД сума в размер на 21 141,87 лева. Присъдени са и разноски.

Решението не е интересно само по себе си. По-интересни са неговите мотиви, които почиват на адвокат Попова, че Генкова устно е поела ангажимент да плати процесната сума. Интересното е, че майката на Попова е управител на „Лега Консулт” ООД. Съдът кредитира единствено нейните показания като логични, последователни и житейски достоверни. Показанията на д-р Николай Кръстев са окачествени от съдия Иван Димитров като „противоречиви”, а твърденията му – като „житейски недостоверни”, въпреки че в нито един момент д-р Николай Кръстев не е казал, че е потвърждавал задължения на болничното заведение към „Лега Консулт” ООД, нито е потвърдил данни за провеждани срещи с адв. Ирена Савова.

От изложеното дотук се налага изводът, че решенията на Иван Димитров се базират само и единствено на кредитираните от съда свидетелски показания на адв. Марияна Попова, чиято майка Русанка Попова е управител на „Лега Консулт” ООД, което е недопустимо”, подчертават защитниците на Генкова и фирмите и добавят: „Интересен е начинът, по който съдия Иван Димитров неглижира представения от „Лега консулт” ООД договор от 14.08.2012 г., с който се твърди прекъсване на давността. Според съдия Димитров този договор „няма обвързващи дружеството („СБР – Сапарева баня” АД) последици и не прекъсва погасителната давност по смисъла на чл.116, б. „а“ от ЗЗД”, тъй като не е подписан от представляващия дружеството д-р Николай Кръстев. По този начин хитро хем пренебрегва възраженията на „СБР – Сапарева баня”, че този договор е неистински, хем решава делото в полза на „Лега Консулт” ЕООД, като за целта се базира единствено на показанията на един много заинтересован свидетел, каквато е адв. Марияна Попова.

След провеждане на заседания по две от делата в Дупница адв. Ирена Савова се среща в едно заведение, в близост до съда, с доц. Георги Матеев – почетен професор на Колеж по туризъм – Благоевград. Възможно е за изхода от делата да са повлияли контактите на Георги Матеев. Тъщата на съдия Иван Димитров от Дупница е съдия в Окръжен съд-Благоевград.

Не по-различно се развиват и делата при съдия Мирослав Саневски, който също отсъжда в полза на „Лега консулт” и отказва експертизата на спорния договор, а решенията буквално са копирани от тези на съдия Иван Димитров. Интересното е, че съдът не кредитира твърдението на Николай Кръстев, че не знае дали по процесния договор за консултантско обслужване са останали дължими суми към ищеца предвид качеството му на изпълнителен член на СД на ответното дружество. Твърдението му, че не е провеждал срещи с ищеца, на които да е признавал процесните задължения, е в логическо противоречие с описаното от него обичайно полагане на усилия за разсрочване на дължимите суми към кредиторите в случаите на недостиг на средства. Показанията на свидетеля Н.К. противоречат на останалите доказателства по делото – осчетоводяването на процесните фактури при ответника и липсата на твърдения и доказателства за оспорване след узнаването за задълженията по тях. Неоспорването на вземанията на ищеца по осчетоводените фактури отново води до извод за съответствие на показанията на свидетелката Марияна Попова с поведението на ответника, който според свидетелката не е отричал съществуването на вземанията, а като причина за забавата си е изтъквал недостиг на средства.”

Освен това съдия Саневски, също както и съдия Димитров, неглижира представения от „Лега Консулт” „договор” от 14.08.2012 г., въпреки че по отношение на него изразява становище, че е „неистински и не обективира признание на процесното вземане от страна на „СБР – Сапарева баня” АД. Въпреки тези изводи мотивите на решението се уповават само и единствено на логичните, последователни и кореспондиращи на събраните по делото писмени доказателства и показания” на Марияна Попова.

Последното решение, това на съдия Малчев, не е по-различно. То също е в полза на Ирена Савова и нейното дружество „Лега Консулт”.

Искра Генкова подава сигнали до Софийската районна прокуратура и до Районна прокуратура-Дупница срещу представения от „Лега Консулт” ООД „договор”, тъй като този документ се използва за получаването на парични суми, които не се дължат.

„За разлика от съдиите в Районен съд-Дупница в двете районни прокуратури обръщат внимание на сигнала за представянето на договор с неистинско съдържание. Образувани са досъдебни производства срещу неизвестен извършител, за извършени престъпления по чл. 316, във връзка с чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс. Текстовете се отнасят за случаите, в които се използва нестински частен документ, за да се докаже съществуването на задължение”, уточнява бизнесдамата.

Автор: Искра Генкова, по статията работи екип на в. „Вяра”