В последния ден на май общинските съветници на Банско ще заседават на редовна закрита сесия. Основните теми за дискусия ще бъдат приемането на нова Наредба №1 за опазване на обществения ред, общинската собственост и инфраструктурата и изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Банско. Ще бъде създадена и важна временна комисия за контрол по изпълнение на наредбите за паркиране, наемите за рекламите на територията на общината и на преместваемите обекти и на търговските дружества с общинско участие.

В дневния ред е предвидено и разглеждането на предложение на кмета Иван Кадев за отпускане на финансови средства на МБАЛ-Разлог. Става въпрос за дела на община Банско в общата сума за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ-Разлог. На сесията си преди дни съветниците в Разлог вече одобриха дела на тяхната община в размер на 55 хил. лв. Пропорционално изчислени, според броя на пациенти от другите три общини в района, вноските са в размер на 50 хил. за Банско и по 15 хил. лв. за Белица и Якоруда. Стойността на рентгена за отделението по образна диагностика в МБАЛ-Разлог е 262 863 лв. с ДДС. Със сега одобрените средства от общинските съветници в четирите общински съвета ще бъде платена авансовата вноска по лизинга на болницата за новата апаратура.