• ОбС обособи и нова Синя зона в курортния град

 

Общинският съвет в Банско разгледа въпроси, свързани с образованието и развитието на децата в общината на редовната си сесия. Съветниците актуализираха Списъка на защитените и средищните училища в България за учебната 2019-2020 година.
Общинският съвет гласува ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Места да запази статута си на защитено училище и средищно като единственото в район Места, осигуряващо достъп до образование, с осигурена целодневна организация на учебния процес, столово хранене за всички ученици и собствен превоз.
Съветът актуализира и списъка на средищните и защитени детски градини в Република България, като запази статута на защитена детска градина „Слънце” – село Места като единствена и най-близка детска градина за децата от района, с целодневна организация на задължително предучилищно обучение.


Бяха разгледани и отчетните доклади на читалищата на територията на община Банско.
Бе приета и Общинската програма за закрила на детето за 2019 година.
Общинският съвет отпусна финансови средства за фолклорна група „Пирински бисери”, с ръководител Йорданка Чорбаджийска, за заснемане на видеоклип.
Общинарите дадоха и зелена светлина за кандидатстването по проект „Организиране на отдих с участие в курсове по избор за потребители на Защитени жилища от община Банско”.
ОбС обособи нова Синя зона в града.


Съветниците гласуваха превръщането на участъка при пресечката на улица „Бяло море” и улица „Никола Вапцаров” в платена зона поради безразборното паркиране на автомобили в този участък, което ограничава свободния достъп на живеещите в Старинния квартал с личните автомобили.
Бе приет и Годишният план за развитие на социалните услуги в община Банско за 2020 година.