Училището в гоцеделчевското село Буково става защитено, решиха съветниците в Гоце Делчев и го включиха в актуализирания списък на защитените училища. Предложението представи заместник-кметът Саид Иброш. Той обясни, че школото отговаря на изискванията за включване в списъка, а именно – повече от 10 ученици да се налага да пътуват всеки ден на разстояние повече от 10 километра до най-близкото общинско училище. Съветниците също така решиха училището в Баничан да стане средищно.