На редовното си заседание общинските съветници одобриха окончателния годишен план на бюджета за 2020 г. и отчета на бюджета на община Банско за 2020 г. С единодушие на всички присъстващи съветници бе приета и информацията за текущото изпълнение на тазгодишния общински бюджет към 30 юни 2021 г.
Във връзка със сключения договор между община Банско и Министерството на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ по ОП ”Развитие на човешките ресурси” за проект ”Патронажна грижа+ в община Банско” съветниците възложиха изпълнението му на общинско звено „Домашен социален патронаж”.

Проектът ще се изпълнява в продължение на една година, до 16 октомври 2022 г., и е на стойност 373 хил. лв. Той ще предостави възможност на над 30 възрастни хора с ограничения, в невъзможност за самообслужване или с увреждания, да получат подкрепа от обучен екип в домашна среда.
На заседанието беше одобрено и споразумението за сътрудничество между община Банско и общините Любляна (Словения), Осиек (Хърватия), Бергамо (Италия) и Сосновиец (Полша). Съвместната дейност на общините е във връзка с изпълнение на проектно предложение BeePathNet – Reloaded по програма URBACT III за увеличаване броя на градските пчелари.