Д-р Арбен Мименов

Всеки месец 17-те съветници и служителите на Общинската администрация в Сатовча заделят лични средства за общинския фонд „С 1 лев в помощ на болните деца от община Сатовча”. Местните парламентаристи и общинарите не спират да подкрепят благородната кауза, която започна през 2006 година по идея на кмета Арбен Мименов. В момента във фонда има налична сума в размер на 49 590,12 лева, пише „Кмета.бг”. За второто четиримесечие на тази година – от 1 май до 31 август, дарените средства са 4049,17 лева. Няма разходвани пари за този период от време. Сред дарителите са всички 17 общински съветници с общо 1083,60 лева, като най-много средства е дарил Хюсеин Даил от ДПС – 373,60 лева. Каузата е подкрепена и от Общинска администрация с общо 774,83 лева, кметствата на населените места в общината, училищата, детските градини, пенсионерските клубове, подразделенията на Домашния социален патронаж. Събраната сума за второто четиримесечие на тази година е малко по-ниска от тази за първото четиримесечие – 4464,26 лева.

От създаването на фонда общо постъпилите средства са 153 569,79 лева, а общо изплатените средства са 103 979,67 лева. С тези пари е подпомогнато лечението на 61 деца, като на 23 от тях са дарени и допълнителни средства. През миналата година е най-голямата сума, събирана за благородната кауза, която е в размер на 15 394,32 лева.