Wednesday, July 17, 2024
HomeАктуално от днесСъдия Пейчева отмени 500 лв. глоба на кмета на Бобов дол Елза...

Съдия Пейчева отмени 500 лв. глоба на кмета на Бобов дол Елза Величкова заради обраслия яз. „Големо село“, бобовдолци: Наказанието е безумно, отговорен е концесионерът Михаил Коларски

 

09-08-01-2-elza-veli4kova
Елза Величкова – кмет на Бобов дол 

Районият съд в Дупница отмени глобата от 500 лв. на кмета на Бобов дол Елза Величкова, наложена от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. До наказателното постановление се стигна след проверка на межуведомствена комисия за потенциално опасни водни обекти. На 06.10.2015 г. специалистите извършили оглед на язовир „Големо село“. От изготвения протокол става ясно, че водоемът е общинска собственост, отдаден на концесия с договор на ЕТ „Михаил Коларски”, находящ се в землището на с. Големо село, община Бобов дол. Експертът от Басейнова дирекция установява, че мястото е обрасло с дребна храстова растителност. При повторната проверка се установява, че предписанието не е изпълнено. На 26.02.2016 г. директорът на БД „Западнобеломорски район“-Благоевград е приел, че община Бобов дол е извършила административно нарушение и на кмета е наложено административно наказание.

Според съдия Светла Пейчева от Районния съд в Дупница е видяла несъответствие както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление, като е посочено, че нарушението е извършено от община Бобов дол, а е санкциониран кметът на общината.

„Грижа на концесионерите е да поддържат в ред отдадените обекти, има обаче справедливост, след като тази безумна глоба отпадна”, са коментарите в миньорския град.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular