Thursday, July 18, 2024
HomeРегионБлагоевградСъдия Христина Владимирова от Перник забрави да декларира ипотека на съпруга си...

Съдия Христина Владимирова от Перник забрави да декларира ипотека на съпруга си за космическите 1 530 000 лв., адвокатът на мюфтията от АБВ – Кюстендил, Кр. Руев скри 12 464 лв.

Кметът на Радомир Пламен Алексиев не е вписал в декларацията си заем от 59 220 лв.

20-01-01-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%b2
Красимир Руев

Ипотека за 1 530 000 лв. забрави да впише в декларацията си за имотно състояние пред Сметната палата съдийката от Перник Христина Владимирова. Тя не е декларирала данни за съпруга си – ипотекарно задължение по анекс към договор за кредитна линия в размер на 1 530 000 лева в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствен урегулиран поземлен имот с площ 958 км.м заедно с построената в имота еднофамилна жилищна сграда с разгърната площ 391 кв.м в село Кралев дол, община Перник.

20-01-01-plamen-aleksiev
Пламен Алексиев
20-01-01-vladimir-penzov
Владимир Пензов

Иначе 15 съдии, прокурори, адвокати, кметове и техни заместници, както и шеф на минипарламент от Югозапада попаднаха в списъка на Сметната палата, като подали декларации за имотното си състояние, при които експертите установиха, че има несъответствия. Заключенията обхващат 323 лица, заемащи държавни длъжности.

20-01-01-maria-taseva
Мария Тасева
20-01-01-monika-cvetkova
Моника Цветкова

Съдията в Районен съд – Перник, Ивелина Митева не е декларирала данни за съпруга си – придобиване на дялове в новоучредено дружество „УОЛНЪТ ТРИЙ ВЕНЧЪРС“ ООД в София. Прокурорът от Окръжна прокуратура – Перник, Моника Цветкова не е декларирала дадено обезпечение – договорна ипотека за 54 000 лева върху собствен апартамент в град Перник. Площта на жилището е 53,96 кв.м. Съдията в Районен съд – Перник, Петър Боснешки не е декларирал данни за съпругата си – получени по трудови правоотношения, извън тези на заеманата длъжност за 2 408 лева.

Под №17 в документа е съдията от Районен съд – Благоевград, Атанас Симеонов. Той е пропуснал да декларира доходи от трудови правоотношения извън тези на заеманата длъжност. Те са в размер на 3 847 лева. Освен това не е обявил и доходите си от друга стопанска дейност в размер на 1 083 лева. Магистратът не е записал и доходите на съпругата си от 4 360 лева, които тя е придобила извън парите, получавани от нея по трудово правоотношение. Съдията в Окръжен съд – Кюстендил, Ваня Кадийска не е отразила в декларацията си 31 836 лева, представляващи доходи на съпруга й, които той е получил по доходи от трудови правоотношения извън заеманата от него длъжност. Адвокатът на мюфтийството от Кюстендил Красимир Руев като член на ПП АБВ не е декларирал 12 464 лева. Съдията от Районен съд – Благоевград, Владимир Пензов е подал само уведомление, като е забравил да декларира доходите си от наем или друго възмездно предоставяне на ползване на права или имущество в размер на 4 342 лева.

Заместник-кметът на Радомир Димитър Димитров е подал само уведомление, така той не е пуснал декларация, с която да информира за доходите си от друга стопанска дейност в размер на 2 548 лева. Кметът на Радомир Пламен Алексиев не е декларирал вземане към физическо лице в размер на 59 220 лева. Председателката на минипарламента в Разлог Мария Тасева е подала само уведомление, не е обявила данните за съпруга си – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество за 8 648 лева. Мария Тошкова, прокурор в РП – Сандански, при подаването си на встъпителна декларация през миналата година не е написала данни за съпруга си – притежаван апартамент в София с площ от 53 кв.м, както и договорна ипотека върху същия апартамент за 66 600 лева. Не е отразила и дяловете му в четири дружества – „ААС -ИН“ ООД София, „ГАТ СТС ООД, ГСТ България” ЕООД, ДВС ЕЛИТ ЕООД, всички в София. Проверени са общо 14 261 лица с ежегодна декларация или уведомление и 743 лица, подали финална и встъпителна декларации до 13 септември 2016 година. Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона, коментираха от Сметната палата.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular