Окръжен съд – Кюстендил насрочи делото „Дупнишка популярна каса“ за разглеждане по общия ред. Съдът, под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели, остави без уважение исканията на двамата защитници на подсъдимата Ивона Близнакова за прекратяване на наказателното производство, за прекратяване на съдебното производство и връщане на обвинителния акт на прокуратурата за допълнително разследване. Тези определения на съда подлежат на обжалване и протестиране пред САС в 7- дневен срок.

Окръжен съд – Кюстендил допусна редовно предявените граждански искове за съвместно разглеждане в съдебното производство, заедно с исковете на държавата, чрез Министерство на финансите. Съдът конституира и частни обвинители от пострадалите. Първите заседания по делото ще бъдат на– 17, 18 и 19 май 2021 г. На сайта на Окръжен съд – Кюстендил ще бъде публикувана информация, при невъзможност делото да се разгледа на посочените дати.